שלג ברמת הגולן מקשה כרגע על העבודה.
צילם איציק אלעזר, מנהל הפרויקט: גידור תחנות רוח בעמק הבכא רמת הגולן