התקנת 250 מטרים של גדר רשת דגם שוהם אזרחי בשטח חקלאי.

קישור לפרטים נוספים  – גדר דגם שוהם אזרחי