במרכז חינוכי תשכנוב בירושלים התקנו גדרות פרופילים מדגם נשר ודגם עפרוני.