תחת אבטחה צמודה התקינו צוותים 13 וחצי קילומטרים של הגבהת גדר גבול קו התפר ב- 11/2017. למרות ניסיונות חבלה וקשיים נוספים בהתקנה התבצע הפרויקט בלוח הזמנים המתוכנן. העבודה ארכה כ- 8 חודשים.