אנחנו כבר שם!
בימים אלה (2017-2018) מתקינים  כ- 20 ק"מ הגבהה של גדר הגבול באזור כרם שלום שהוא אזור משולש גבולות – ישראל/עזה, מצרים. זהו פרויקט לאומי ולא הראשון שאנחנו עובדים כאן באזור; גם את גדר הגבול המקורית (זו שכעת מגביהים) תכננו בעבר עם הצבא וניהלנו את ההקמה.
ניהל את הפרויקט דניאל כהן (בתמונה)