קצת חריג בין העבודות שלנו, סיפקנו עמוד דקורטיבי H.E.A במשקל רבע טון לדירת לופט יוקרתית, רחוב עמיעד, יפו.