הסתיימה התקנת מאות מטרים של גדר שוהם 1.65 מ"ג – ושערים דו-כנפיים, במשרד הרישוי בבני ברק, מגרש מבחני נהיגה מעשית.

לפרטים נוספים על גדר דגם שוהם