חד עתיר עובדת עבור קבלנים בפרויקט של משרד ביטחון של בניית מכשול תת קרקעי בקו התפר עם עזה. העבודה מתבצעת בידי מחלקת עבודות פלדה של חד עתיר, והיא עבודת ריתוך והרכבה של כלובי סיום מפלדה לקירות סלארי.