התקנו עשרות מטרים של גדר מעקה דגם "עפרוני" להפרדה בין גבהים במתחם מפעל תעש נצרת.

* לחץ לצפייה במפרט גדר דגם "עפרוני"