מעקה חדר מדרגות לפי פרט, כלומר לא סטנדרטי, ובנוסף מעקה לגובה.