מעקה חדר מדרגות דגם "ענר", בבניין חדש בטירת הכרמל. הבניין הוא הראשון מתוך חמישה שבהם נתקין מעקות.