מעקה פרופיל פלדה מרובע לחדר מדרגות מיוצר בהתאם לדרישות התקן – גובה והגדרת מאחז יד בחדר מדרגות.