התקנו 200 מטרים של גדר רשת דגם שוהם, מלון גליליון ביסוד המעלה.
ריחף במטוס קל אולטראלייט וצילם איציק אלעזר, מנהל פרויקטים אזור צפון