התקנו גדר פרופילים מדגם נשר ומעקות נגישות סביב מגרש ספורט בבית הספר קשת בגדרה.