אחרי שטפונות חורף סוערים במיוחד, דניאל כהן ניהל את פרויקט שיקום גדר גבול מצרים באחד מנחלי הדרום בלב מדבר.

קבלן מבצע: יחזקאל מורד, עבור משרד הביטחון.