גידור היקפי בקיבוץ דגניה א'

קישור לפרטים נוספים  – גדר דגם שוהם אזרחי