בפרויקט של חברת אלקטרה בגבעת שמואל התקין מנהל הפרויקטים דניאל כהן גדר בטיחות להגנה במהלך הבנייה. הגדר מדגם שגב (ראשי תיבות של "שיטת גדר בטיחות") הותקנה בפיר מעלית, מעקות דגם שגב במדרגות, וגדר דגם שגב בקצה הקומה למניעת נפילות.