היום! התקנו גשר חדש להולכי רגל בקריית המדע באוניברסיטת אריאל.