גדר משולבת – רשת פלדה במסדרת פרופיל צינור. פרט מיוחד לפרויקט