גם בימי הגשמים ממשיכים בעבודה על הקמת הגבהת גדר גבול ראש הנקרה.
העבודה נמשכת במרץ בתוואי שטח לא קל. נעשה ונצליח!