בבניין בחיפה התקנו גדר דגם שגב – שיטת גידור בטיחות – שמיועדת להחליף קרשים ואלתורים במהלך הבנייה.