גדר מיוחדת (לפי פרט) פרופילים מרובעים, 85 מטר כולל 2 שערים ופשפש סביב מתחם אחסון רכב בקרית אתא.