בתחמ"ש חברת המים הלאומית "מקורות" (תחנת משנה) כיסלון ליד בית שמש, התקנו גדר רשת היקפית בטחונית להגנה (דגם שוהם). ההתקנה כללה גם שערים.