בתחנת כוח אתגל באשדוד התקנו גדר רשת פלדה תקנית דגם שוהם, כולל שערי פשפש. "שוהם" הוא דגם גדר תקני מאושר לסימון מכון התקנים הישראלי. דגם גדר זה נפוץ במבני תעשייה וגם סביב מוסדות ציבור כולל בתי ספר.