גדר רשת קלועה המגיעה מגולגלת בגליל. הגדר הקלועה היא זו שהייתה הנפוצה מכל גדר אחרת – עד למועד כניסת גדרות פלדה מרותכות לישראל בשנות השמונים. זוהי גדר פלדה ובה חוטי פלדה שזורים אנכית ואופקית זה בזה. למרות כניסתן של הגדרות המרותכות כאמור, לגדר זו אין תחליף בשימושים שונים כגון: מגרשי טניס – בעיקר בגלל מידת כל ריבוע (המכונה גם "עין") ולמשל בפריסת גדרות בחוזק סביר ומתוך גליל במטר רץ. גדר קלועה זו מגיעה ללא ציפוי ולעתים בציפוי של חומר פלסטי ירוק.