בשכונת שיח ג'ראח במזרח ירושלים התקנו מאות מטרים של גדר פרופילים מוסדית מדגמי "נשר" ו"עפרוני" כולל שערים דו כנפיים וגם שער חשמלי נגרר – נפתח באמצעות טלפון סלולרי.

* לחץ לצפייה במפרט גדר דגם "עפרוני"

* לחץ לצפייה במפרט גדר דגם "נשר"