ביישוב תלם התקנו גדר למגרש ספורט.
הגדר מורכבת משילוב של שני דגמים: דגם נשר (גדר פרופילים) ודגם שוהם (גדר רשת ישרה). הפרויקט כלל 2 פשפשים להולכי רגל ושער דו כנפי.

מצורף שרטוט.
מפרט דגם לגדר ספורט: