ביישוב מתתיהו התקנו גדר ספורט 4 מטר סביב מגרש כדורסל. ניהל את הפרויקט דניאל כהן