שמש בתור מקור אנרגיה מתחדשת, שילוב של גדר חזקה לאבטחת יישובים – יחד עם ייצור חשמל סולרי שמקורו באנרגיית השמש.