גדר ניידת דגם "אנפה" * – לצורך חסימה זמנית במסגרת עבודות בכביש בשדרות ירושלים בעיר יפו.

* לחץ לצפייה במפרט גדר ניידת דגם "אנפה"