גדר מסגרות מפרופילים, מדגם עפרוני ריבועים.
מותקנת בפרויקט פיתוח ותשתית במגדל העמק.
מצורף שרטוט.
מפרט טכני גדר דגם עפרוני ריבועים: