גדר עשויה מוטות פלדת בניין, גדר מוטות ברזל בניין מרותכת הנעוצים בקרקע. נעיצת המוטות בקרקע נועדה להגנה על שטחים שדות וגידולים חקלאיים ולמנוע נזק אשר נגרם כתוצאה מחפירה מתחת לגדר.