גדר זמנית חצי שקופה, אצלנו קוראים לה "דגם אנפה", הוצבה לאורך כביש חדש שנסלל ליד הנמל החדש בחיפה.

הקמת הנמל החדש אמורה להסתיים בשנת 2021
http://www.israports.org.il/he/PortsDevelop/Pages/HamifratzPort.aspx

* לחץ לצפייה במפרט גדר ניידת דגם "אנפה"