גדר ברזל חזקה!
דניאל כהן ניהל התקנה של גדר רשת דגם שוהם לאבטחת מחסן בעיר יבנה.