בתחנת כוח חדשה ביישוב באר טוביה, על קיר בטון התקנו גדר ביטחון דגם "שוהם בטחוני" עם סנפיר – גדר רשת ישרה ממנה יוצאות למעלה קרן לכל צד. המתקן יספק חשמל לחברת חשמל. את התקנת הגדר ניהל מנהל הפרויקטים דניאל כהן.