הסתיימה התקנת 320 מטר של גדר בטחון במתחם קבר רחל בבית לחם. הגדר מדגם "שוהם אזרחי" הותקנה בתור הגבהה על חומת בטון. היא נועדה להגן מפני זריקת אבנים או השלכת חפצים מעל חומה בגובה 9 מטר. העבודה התבצעה בידי צוות התקנה הן מצדו הפנימי והן מן הצד החיצוני של המתחם.

העבודה נמשכה כשבוע ועברה ברובה בשקט. מנהל הפרויקטים דניאל כהן אומר שהעבודה התבצעה בהתאם ללוח הזמנים "לא היו הפרעות או בעיות מלבד פעם אחת במשך חצי שעה של השלכת אבנים". במהלך העבודה לבש דניאל ציוד מגן ושכפ"צ כפי שניתן לראות בתמונה.