גדר עשויה רשת קלה מרותכת, מתאימה לתחום חלקה חקלאית. אורך כל גליל גדר 100 מ'.