גדר אוסטרלית קלה בגובה 1.4 מ', בשטחים חקלאיים של מושב שדה יעקב.