התקנו גדר אוסטרלית – גדר קלה לסימון שטח חקלאי, וגם גדר מעקה דגם עפרוני בכביש חדש ליד צומת יגור.