לחברת חד עתיר דגמים נושאי תו תקן 4273 חלק 1 כאשר הכותרת היא "גדר פלדה: עקרונות כלליים".
רשימת הדגמים להם מאושר תו התקן:

 1. דגם מגן צפוני
 2. דגם עפרוני לסוגיו:
  א. ישר ריבועי
  ב. ישר ריבועי בגובה עד גובה 120 ס"מ
  ג. ישר מעויין בגובה עד 170 ס"מ
  ד. ישר מעויין עם אוזן ביניים עד 122 ס"מ
 3. דגם שוהם אזרחי (גדר רשת מרותכת עם קרן)