גדרות עם סימון תו תקן:

לאחרונה התבצעו בדיקות חוזק לגדר פרופילים דגם "עפרוני" של חד עתיר. זהו דגם גדר המשמש הן לנוי בגינות ציבוריות – והן בתור גדר הפרדה בין נתיבי נסיעה בכביש או בצד הדרך בערים. ישנם אף מקומות שבהם הגדר משמשת בתור מעקה בין מפלסים בגבהים שונים. במקרה כזה התקן הנדרש מחמיר יותר, זהו ת"י 2142 חלק 1 – בטיחות בשטחים פתוחים, שהוא תקן מחמיר ומחייב לבטיחות בשטחים פתוחים  –  תקן המייצר פתרונות להפרשי גבהים ופתרונות באזורים מבונים. 

תקן זה מתייחס לגדר כאל מעקה, אמצעי בטיחות שאדם, ואפילו כמה אנשים, יוכלו להישען עליו בבטחה. 

התהליך כולל כמה בדיקות – בדיקה ויזואלית, בדיקת גזירה ו"בדיקת נגיפה" (מכה חזקה לגדר מהצד). את הגדר בדקו במפעל שני נציגים של מכון התקנים הישראלי – מהנדס המכון ואיתו בודק נוסף. בבדיקה העמידו נציגי חד עתיר כמה דגמים במבחן. עמית לבני, סמנכ"ל התפעול של החברה אמר כי "התקן הזה (ת"י 1142) הוא מחמיר ומתווסף לתקנים כלליים יותר שאנחנו עומדים בהם בכל המוצרים". עמית פירט כי אלה הם תקן 4273 המתייחס לסטנדרטים כלליים של חוזק וריתוכים, וכן תקן הגלוון 918 העוסק בפרטי ציפוי נגד חלודה של הגדר באבץ.

בנוסף, לחברת חד עתיר גם תקן הניהול ISO ת"י 9001:2000 המחייב את החברה למערך של ארגון ומערך ייצור. עמידה בתקן זה מחייב את החברה לתהליכים מסודרים ועבודה שיטתית.

החברה כבר קיבלה את אישור מכון התקנים לסימון גדרות בתו תקן ישראלי 4273:

  1. גדר דגם עפרוני – כולל כמה וריאציות של הגדר
  2. גדר שוהם אזרחי – גדר רשת חזקה עם קרן
  3. גדר מגן צפוני – שהוא דגם גדר בטחוני שפותח במיוחד למיגון יישובי הצפון.