מנהל הפרויקטים איציק אלעזר שלח תמונות יפות במיוחד מפרויקט גידור בית ספר בראש העין:
שם הותקנו מאות מטרים של דגמי גדרות פרופילים – דגם נשר, דגם עפרוני בשילוב X בחלק העליון וגדר ספורט גובה 4 מטר. כל הגדרות לפי מפרט משרד החינוך.

דגמי הגדרות לפי תקן משרד החינוך, וזאת הזדמנות להזכיר – שעם או בלי קשר לקורונה, בקרוב נסגרת שנת הלימודים. כדאי להקדים, לפנות אלינו בחברת חד עתיר ולקבל הצעת מחיר לגידור בתי ספר לשנה הבאה.