מרץ 2019, צוותי ריתוך של חד עתיר מייצרים אלמנטים מרותכים לבנייה עבור החברה האם שלנו חד אסף מתכות.