עבודת מסגרות:
מדרך לניקוי חלונות בבניין אינטל פתח תקווה.