במגרש קט רגל באור עקיבא הותקנו 2 דגמי גדרות: הראשון דגם עפרוני, והשני דגם "נשר" אבל הגדר כאן שונה; המיוחד בה הוא שבגדר משתמשים בצינורות ולא בפרופיל מרובע.

מצורף שרטוט.
מפרט טכני גדר דגם עפרוני: