עבודות גידור - בניית מכשול תת קרקעי

עבודות גידור – בניית מכשול תת קרקעי