בניית מכשול תת קרקעי בקו התפר עם עזה

בניית מכשול תת קרקעי בקו התפר עם עזה