חד עתיר ערכה יום עיון שנתי לצוותים ולקבלני ההתקנות בנושא בטיחות

חד עתיר ערכה יום עיון שנתי לצוותים ולקבלני ההתקנות בנושא בטיחות