גדר מסגרות מפרופילים, מדגם עפרוני ריבועים.

גדר מסגרות מפרופילים, מדגם עפרוני ריבועים.